"บาร์โค้ด" มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจอย่างไร

 บาร์ โค้ด หมายถึง เลขหมายประจำตัวสินค้า ใช้แทนด้วยแท่งบาร์ขาว-ดำ
 เรียงเข้าด้วยกัน และประกอบด้วยตัวเลข 8-13 หลัก


 สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนเนอร์
โดยอาศัยหลักของการสะท้อนแสง นิยมใชักับสินค้าอุปโภคบริโภคแทบ
ทุกชนิด และสินค้าสำเร็จรูปต่าง ๆ

    การออกเลขหมายให้กับสินค้าแต่ละตัวจะช่วยให้การติดต่อกันระหว่างผู้ค้า
 (ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีก) สามารถทำงานได้ราบรื่นขึ้น
 เปรียบได้กับบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นเครื่องชี้บอกถึงความแตกต่างกัน
ของแต่ละคน เลขหมายประจำตัวสินค้าก็เป็นเครื่องชี้บอกถึงความแตกต่าง
ของสินค้าชนิดนั้นกับสินค้าอื่น ๆ
    สินค้าทุกชนิดที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น ขนาด สี จำนวนบรรจุ
จะมีเลขหมายประจำตัวสินค้าต่างกัน ตัวอย่างเช่น ไอศกรีมรสวนิลาจะมี
เลขหมายประจำตัวคนละเลขหมาย ต่างจากไอศกรีมรสช็อกโกแล็ต หรือ
ในกรณีกล่องใหญ่ที่บรรจุถ้วย 12 ใบ จะมีเลขหมายประจำตัวแตกต่างจาก
ถ้วย 1 ใบ

www.printerbarcodes.com
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

กระตุ้นพลังชีวิตง่าย...ง่าย ทำได้เองทุกที่ ทุกเวลา

8 อันดับ เทคโนโลยีในชีวิต ยุค 4.0